Vi utför elbesiktningar

Elbesiktning

Elbetjäntens elinstallatör utför huvudsakligen elbesiktningar där elen i en fastighet kan misstänkas undermålig eller bara vara i gammalt skick. Denna utförs till exempel vid fastighetsaffär då anläggningen byter ägare. Det ligger framförallt i köparens intresse då han som ny innehavare blir helt ansvarig och kanske inte vill få överraskningar efter ett köp. Även säljaren bör ha intresse av en elbesiktning då han lämnar över en godkänd anläggning som blir mer attraktiv. ALLA anläggningar blir godkända men det kan bli aktuellt med frånkoppling av viss del av anläggningen. Detta medför en MEDVETENHET innan ett köp.

eldosathumbnail_konsumentbroschyr

Jan Stålberg, behörig elinstallatör

Jan Stålberg, behörig elinstallatör