Information och pris

Denna frågetabell kan underlätta om man känner sig osäker på om en elbesiktning behövs.
Var uppmärksam på om det blir överbelastning, snedbelastning, energiförbrukning/förluster, glappkontakt, om det är en gammal anläggning samt om man misstänker att det är ej fackmannamässigt utfört.

Att säkringar går ibland är också oroväckande och en förvarning om att något inte är som det ska.

Information och pris

Elbesiktning – Information och pris