Elbetjänten

Exempel på dåliga arbeten samt vad dålig kontakt kan orsaka, se bilder ovan

 

En Elbesiktning är en väl värd investering !!!

I en elbesiktning ingår det som ska få en innehavare att vara nöjd och trygg.

Isolationstest av alla kablar görs för att se att dem är i bra skick och inte ”läcker”

ström. Kontroll av kopplingar ses över då det är en vanlig orsak till glapp som i sin tur

gör att det ”läcker” ström och även medför brandrisk.

Vidare görs test på säkringars utlösningsström och att jordledaren har kontinuitet till

alla utsatta delar. Även strömfördelningen mellan faserna kontrolleras och justeras vid behov.

Allt detta utförs och mer därtill, se konsumentbroschyr för mer information.

Överlåtelse eller elbesiktning??  Den som köper en bostad har enligt lag en omfattande undersökningsplikt.

Många gör därför en så kallad överlåtelsebesiktning men elinstallationerna INKLUDERAS INTE.

En elbesiktning, ett så kallat EIO Eltest, måste kunden då beställas separat.

Efter avslutad elbesiktning får man ett kvalitetsbevis i form av dokumentation

samt en etikett godkänt på centralen.

Nyheter

Unable to display Facebook posts.
Show error

Due to recent changes in the Facebook API it is unfortunately no longer possible to display posts from Facebook Groups. Please see this page for more information.

etikett-godkandimg_4180                                                  Elbejtänten